Belkyra

Effektiv behandling av oönskade fettdepåer under hakan

Belkyra – För en mer definierad käklinje

Belkyra är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra – en syra som tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett. Läkemedlet används hos patienter för behandling av submentalt fett, vilket betyder oönskat fett under hakan – så kallad dubbelhaka, ifall då detta har en betydande psykologisk inverkan på patienten.

Hur går behandlingen till?

Inför behandlingen träffar du alltid en av våra legitimerade läkare med lång erfarenhet av behandling med Belkyra. Här utförs en noggrann undersökning av ditt ansikte, och en värdering om huruvida du lämpar dig som kandidat för injektioner med Belkyra. Allt för stora fettdepåer eller för mycket överskottshud lämpar sig mindre bra för injektioner. När du bedömts som lämplig för behandlingen, går du tillsammans med läkaren igenom hälsostatus, sjukdomshistoria och en plan över antal behandlingar som behövs för att nå önskat resultat.

På Oceana värdesätter vi naturliga och vackra resultat och vill alltid att våra kunder ska bli nöjda med sin behandling. Därför injicerar vi den mängd som krävs och rekommenderar så många behandlingar som undersökningen av just dina förutsättningar leder fram till. Du får alltid muntlig och skriftlig information om din behandling och går tillsammans med läkaren alltid igenom vad som kommer att göras och vad som kan förväntas efter behandlingen.

Oceana tillämpar alltid den lagstadgade betänketiden innan behandling, så att du i lugn och ro ska kunna ta till dig den information du fått och genomföra behandlingen efter ett noggrant övervägande.

Belkyra förstör fettceller under hakan och förbättrar utseendet på profilen. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling och effekten är bestående.

Läkaren sprutar in små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket läkemedel du får och hur många behandlingar du behöver bedöms utifrån mängden fett under hakan. Ett behandlingstillfälle tar omkring 20-25 minuter och dubbelhakans storlek kan gradvis förbättras efter varje behandlingstillfälle. I de flesta fall räcker det med 3 behandlingar, men ibland krävs 4-6 behandlingar.

Efter din behandling

Du får råd av din behandlare för tiden närmast efteråt. Precis som vid andra injektionsbehandlingar kan du uppleva ett visst obehag och vissa biverkningar. Det kan röra sig om svullnad/vätskeansamling, blåmärken, minskad känsel och viss smärta. Effekterna är oftast tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas grad och hur länge de upplevs är oftast störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 6 veckor.

Boka tid
för behandling

Fler behandlingar

Alla behandlingar

Filter

SWiCH™

SWiCH™ är en revolutionerande skönhetsbehandling för naturlig hudföryngring.

MandeliClear Peel

MandeliClear Peel med Vitamin A accelerator – Stimulerar cellförnyelsen och läker huden
Behandling injektion käke

Belkyra

Används hos patienter för behandling av submentalt fett, vilket betyder oönskat fett under hakan.

Priser Helsingborg

Priser Karlskrona